Speciale projecten

I. IJzertijd Boerderij
II. Hooibergen

I. IJzertijd boerderij, te Dongen

Van oudsher worden natuurlijke materialen uit de leefomgeving door mensen gebruikt als hulpmiddel bij het dagelijks functioneren. Ook de (meest primitieve) woonruimte werd gevormd uit datgene wat in de directe omgeving voorhanden was.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat hout en riet al in de oudheid als bouwmateriaal werden gebruikt. Deze materialen waren niet alleen in de directe omgeving ruim voorradig, ook de toepassing en de bewerking ervan was praktisch en relatief eenvoudig. Al in de oudste geschriften vinden we diverse mogelijkheden voor het gebruik van riet.

De meest bekende toepassing van riet is de dakbedekking. De rietstengel, groeiend aan de oevers in het water, is stevig, waterafstotend, duurzaam en sterk. Deze eigenschappen, samen met de goede mogelijkheden tot oogsten en verwerken, verklaren het veelvuldige gebruik. Door de eeuwen heen is dit onveranderd gebleven. Toen andere materialen als dakbedekking voorhanden waren bleef riet een goedkoop, bruikbaar en duurzaam alternatief. Ook behoorden daken van stro en gras tot de mogelijkheden, maar deze materialen bleken minder praktisch toepasbaar dan riet. In de huidige tijd wordt, op enkele experimentele uitzonderingen na, naast riet alleen leisteen als natuurlijke dakbedekking toegepast.

Het riet wordt van oudsher met wilgentenen op de houten onderconstructie gebonden. De soort riet, de bewerking ervan en de verwerking op het dak zijn van wezenlijk belang bij de toepassing. Verder bepalen de hellingshoek van het dak en –last but not least- het vakmanschap van de rietdekker de (on)mogelijkheden van het rieten dak.

Het rietdekken is een eeuwenoud ambacht. De rietdekker is een vakman en de kennis en vaardigheden worden van generatie op generatie doorgegeven. Hoewel het riet tegenwoordig met staaldraad in plaats van wilgentenen wordt gebonden is de gebruikte techniek onveranderd. Met recht kan gesproken worden over een traditioneel ambacht dat de mechanisering, automatisering en technische vooruitgang heeft overleefd. Het rieten dak als natuurlijke dakbedekking mag zich juist de laatste decennia in een groeiende belangstelling verheugen.

Duffhues Rieten Daken V.O.F. hecht sterk aan de traditie, historisch besef en respect voor de natuur. Het toepassen van riet als natuurlijk materiaal, het ambachtelijk rietdekken en werken met eeuwenoude technieken wordt als een voorrecht beschouwd. Juist hierom zijn wij gespecialiseerd in de restauratie van monumentale boerderijen en overige panden. Daarbij is het karakter van het pand, de oorspronkelijke staat samen met de traditioneel gebruikte materialen en technieken van grote waarde. De aandachtsgebieden beperken zich daarom niet uitsluitend tot het rietdekken, maar tot alle met het dak samenhangende werkzaamheden. Doel daarbij is het oude ambacht in een moderne tijd met een moderne visie in ere te houden.

In de kernbegrippen “traditie”, “ambachtelijkheid”, “natuurlijk materiaal”, “vakmanschap” en “historie” vinden het project van de IJzertijdboerderij en Duffhues Rieten Daken V.O.F. elkaar.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij een dergelijk project van harte ondersteunen met kennis, technisch advies, praktische hulp en levering van materialen. Ook verlenen wij praktische ondersteuning bij de ontwikkeling van verdere activiteiten in het kader van dit project.

Ons beleid om traditioneel vakmanschap in een moderne tijd bestaansrecht te geven en te laten bloeien wordt hierdoor onderstreept.

 

II. Hooibergen

In directe samenwerking met de firma Wigink uit Holten kunnen wij hooibergen (één-roedig, vier-roedig of tasberg) leveren, plaatsen en uiteraard voorzien van een rieten kap. Tevens kunnen wij alle plaatsings- en opbouwwerkzaamheden van de door de fa. Wigink (op maat) geleverde eiken gebinten verzorgen.
Zie voor nadere informatie www.wigink.nl.

Natuurlijk kunt u de levering en plaatsing ook door de fa. Wigink of in eigen beheer (laten) uitvoeren en ons alleen de rieten kap laten plaatsen.

In principe verzorgen wij deze projecten in onze regio, maar in overleg is veel mogelijk…