Samenwerking rietdekkers

Sinds eind 1999 werkt Duffhues Rieten Daken V.O.F. nauw samen met een aantal andere rietdekbedrijven.

Al deze bedrijven worden, net als wij, gekenmerkt door vele decennia ervaring met rietdekken. Passend bij het traditionele ambacht wordt deze ervaring samen met kennis en vaardigheden al vele generaties lang van vader op zoon overgebracht.

Geworteld in deze traditie ontwikkelt het ambacht zich door de jaren heen. Deze ontwikkeling maakt intensieve samenwerking mogelijk en interessant. Tevens biedt het de mogelijkheid ons dienstenpakket uit te breiden. De liefde voor het vak rietdekken en respect voor de traditie zijn en blijven daarbij uitgangspunten.

Essentieel is ook dat wij allen dagelijks daadwerkelijk op het dak werken, gediplomeerd zijn en allen zelfstandig ondernemer zijn. Daarmee garanderen wij aan de klant en aan elkaar optimale betrokkenheid, verantwoordelijkheid en initiatief.

Mede door de samenwerking kunnen wij ons in hoge mate toeleggen op de totale restauratie van rieten kappen, dat wil zeggen inclusief alle houtconstructiewerk, sloop- en timmerwerkzaamheden, loodwerk, pannen/riet combinaties, levering en plaatsing dakkapellen en dakvensters, schoorsteenrenovatie, schoorsteenvegen, etc.

Feitelijk verzorgen wij alle uitwendige (constructie)werkzaamheden aan en samenhangend met de rieten kap.

Een prettig contact met de opdrachtgever en een vriendelijke werksfeer completeren ons aanbod.

 

FavoRiet

Hoewel onze groep, verenigd in FavoRiet V.O.F., in praktijk vaak als één organisatie optreedt, is gekozen voor het handhaven van de afzonderlijke bedrijven. Juist vanwege de lange traditie heeft elk bedrijf immers een eigen klantenkring. Deze persoonlijke band met de klant wordt vooralsnog door de afzonderlijke bedrijven uit eigen naam onderhouden, vanwege de herkenning door de klant en de eenheid van de bedrijfsnaam en de betreffende rietdekker.

In de loop der jaren zullen de klantenkringen echter samenvloeien.

Wij hopen de samenwerking in de toekomst te intensiveren.