Welkom bij

Duffhues Rieten Daken V.O.F.

EEN EEUWENOUDE KUNST, EEN EEUWENOUD VAK

 

Onze vormgeving.

Duffhues Rieten Daken V.O.F. wordt gevormd door de gebroeders Frits en Toon Duffhues. Alletwee willen we als gediplomeerd rietdekker een vak levend houden. Een vak, een techniek, een kunst uit de oudheid, die aan functionaliteit en uitstraling niets heeft ingeboet.
De passie om dit erfgoed te laten bestaan komt tot uiting in onze visie, onze werkwijze en onze keuzes. Het bepaalt onze filosofie.

 

Geen dak hetzelfde…

Wij hechten aan het traditionele ambacht rietdekken. Vanuit deze zienswijze beoordelen wij bij elk project de mogelijkheden. Elk pand kent immers haar specifieke eisen en de bewoners hebben hun specifieke wensen.
Daarnaast is geen enkele partij van het natuurproduct riet gelijk aan een andere. Onze eerbied voor elk pand en voor ons vak bepaalt de keuze voor materiaal en werkwijze per project. Dit betekent o.a. dat wij bij elk project een passende partij riet zoeken en de eigenheid van elke klant respecteren.
Dat wij daarbij hoge eisen stellen aan de kwaliteit spreekt voor zich.

 

Aannemer van rieten daken.

Het rietdekken is weliswaar het centrale, maar niet het enige onderdeel van onze expertise. Wij stellen ons daarom voor als aannemer van rieten daken. Alle werkzaamheden die met het rieten dak samenhangen behoren tot onze standaard. Alle voorkomende timmer- en metselwerkzaamheden, het plaatsen van dakkapellen en dakvensters, het aanpassen van kapconstructies en het plaatsen van dakpannen behoren tot de mogelijkheden, mits in combinatie met het rieten dak.
Daarbij maken wij geen onderscheid in nieuwbouw en renovatie.

 

Monumenten.

Het rieten dak is onze expertise. Voor zover we daarbij een specialisatie willen noemen geldt dit voor monumenten. Wij hebben ons in hoge mate toegelegd op en ruime ervaring in de restauratie van de totale kap(constructie) van monumentale panden, voornamelijk boerderijen. Juist het werken aan monumentale panden vereist specifieke kennis die veelal per regio verschilt. Mede hierom zijn wij met name regionaal actief.
Wij hebben goede contacten met o.a. de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, het Monumentenhuis Brabant, de boerderijenstichting Noord-Brabant en gemeentelijke afdelingen.

 

Kleinschalig.

Duffhues Rieten Daken V.O.F. heeft geen personeel. Wij werken als maatschap van ondernemers samen met enkele andere zelfstandige ondernemers. Alle handelingen, van offerte tot oplevering, voeren wij zelf uit. Zo kunnen wij onze aandacht voor elk werk optimaal waarmaken en staan we dicht bij de opdrachtgever.
Wij plaatsen zelf onze steigermaterialen, wij doen zelf alle sloopwerkzaamheden, wij verzorgen zelf alle restauratie- en timmerwerkzaamheden, het rietdekken, de afwerking, het opruimen en de oplevering.
Mede op grond van deze werkwijze kiezen wij niet voor seriebouw (grote nieuwbouwprojecten met meerdere identieke panden).

 

Aandacht voor details.

Kwaliteit en zorgvuldigheid zijn onze kenmerken. In goed overleg met de bewoners zorgen wij dat het gebruik van het pand tijdens onze werkzaamheden normale doorgang kan hebben. Het is een uitdaging om tijdens het werk zorgvuldig af te zeilen ter voorkoming van lekkages, de binnenzijde van de woning schoon te houden en na afronding van onze werkzaamheden de tuin en bestrating rond het pand volledig opgeruimd op te leveren.

 

Duidelijkheid.

Wij streven naar duidelijkheid in onze presentatie en ons handelen. In onze offertes beschrijven wij nauwkeurig welke werkzaamheden worden verricht, incl. eventuele overwegingen en adviezen.
Wij geven daarbij een totaalprijs en garanderen het uitblijven van verrassingen achteraf.
Ons opleveringsrapport bevat alle relevante informatie en details met betrekking tot onze werkzaamheden.

 

Blijvende aandacht.

Door ons aangebrachte rieten daken zien wij eigenlijk als “onze” daken. Hoewel onderhoud de eerste jaren na oplevering niet is vereist, werpen wij standaard een blik op “onze” daken als we in de buurt zijn. Concreet bieden wij bij oplevering aan jaarlijks de schoorsteen te vegen en de vonkenvanger te reinigen. Enerzijds is dit de aanleiding tot een automatische jaarlijkse inspectie van het dak en anderzijds hebben wij het geëigende materieel om het dak zo min mogelijk te beschadigen.

 

Keuringsrapporten.

Regelmatig maken wij rapportages ten behoeve van bijv. de aankoop van panden. Daarbij vermelden wij de benodigde werkzaamheden, het benodigde onderhoud op termijn, tips en aandachtspunten. Indien de voorgestelde werkzaamheden door ons worden uitgevoerd zijn er aan het keuringsrapport geen nadere kosten verbonden.

Respect voor het ambacht, vormgegeven in al onze handelingen, is de basis van het voortbestaan van een eeuwenoude traditie.