KWALITEITSEISEN

Duffhues Rieten Daken V.O.F. stelt hoge eisen aan de door haar geleverde rieten daken. Deze eisen zijn enerzijds gebaseerd op tientallen jaren ervaring en vakmanschap, anderzijds op aandacht en respect voor de traditie van het eeuwenoude ambacht. Onze daken kenmerken zich derhalve door degelijkheid, vakmanschap en kwaliteit.

 

Natuurproduct.

Riet is een product van natuurlijke oorsprong. Omdat geen bos riet gelijk is aan een andere is geen rieten dak gelijk aan een ander. Elke partij riet heeft haar eigen kenmerkende variëteit in lengte, kleur, dikte en herkomst. Daarnaast is het maken van een rieten dak ambachtelijk handwerk en afhankelijk van de specifieke vaardigheid van de rietdekker. Bovendien is de plaatselijke situatie per dak verschillend.

Dit samenspel maakt het vak van rietdekker even boeiend en fascinerend als specialistisch en complex.

Met het verwerken van natuurlijk materiaal kan geen absolute garantie gegeven worden voor de levensduur en het te verwachten onderhoud. Wij garanderen wel uiterste zorgvuldigheid en kritische beoordeling van al onze gebruikte materialen en technieken.

 

Herkomst riet.

Voor elk van onze projecten zoeken wij het meest geschikte riet. De uiteindelijk gekozen partij riet is afhankelijk van het betreffende dak (type bouw) en de beschikbaarheid van het riet.

In het algemeen gebruiken wij riet van Turkse herkomst, vanwege de taaie stengel, de handgesneden slanke bossen, de goede verwerkingsmogelijkheden en de fraaie afwerking.

 

Kwaliteitsnormen.

Onze daken voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen door:

  • gebruik van uitsluitend kwalitatief hoogwaardig riet
  • dakdikte aan dakvoet minimaal 30 cm. en slijtlaag minimaal 10 cm
  • binding met gegalvaniseerde staaldraad Æ 6 en (schroefjes met) RVS binddraad
  • extra strakke binding op kwetsbare plaatsen
  • strakkere binding van alle bovenste rietlagen
  • een strook gaas (50cm.) onder de daknok ter bescherming tegen storm- en vogelschade
  • alle vorsten ondervuld met riet, in specie gelegd en met metselspecie halfrond gevoegd
  • zorgvuldigheid, ambachtelijkheid, expertise en respect voor het rieten dak als natuurproduct

Op grond van deze normen verbinden wij de hoogste kwaliteitsgarantie in esthetisch en technisch opzicht aan de door ons geleverde daken.